Google Asistent

Google Asistent

Aeg spolupracuje s ok google

Ešte hladší proces prania len s pomocou niekoľkých slov. S Google môžete ovládať zariadenia len pomocou vášho hlasu. Či ich chcete spustiť, vypnúť, pozastaviť alebo nastaviť teplotu, stačí povedať „OK Google“ a začať hovoriť.

 

Všetky príkazy je potrebné zadávať v anglickom jazyku.

Stiahnite si aplikáciu google home

 • Google Home Device Icon
  1
  Nastavte zariadenie Google Nest

  Uistite sa, že vaše zariadenie Google Nest je pripojené a funguje, ak nie, riaďte sa inštrukciami, ktoré ponúka zariadenie Google Nest. Pre ďalšiu pomoc s inštaláciou choďte na ZDE a ZDE (anglicky).

 • Wifi Icon
  2
  Pripojte spotrebič

  Uistite sa, že spotrebič je pripojený k aplikácii “My AEG Care”, pokiaľ nie, stiahnite si aplikáciu a riaďte sa jej pokynmi! Spotrebič aj zariadenie Google Nest pripojte k rovnakej sieti Wi-Fi.

 • Three different "add" Icons
  3
  Otvorte aplikáciu Google Home
  1. Pridať (na domovskej obrazovke)
  2. Nastaviť zariadenie
  3. Prepojiť s Google (Prebehla už inštalácia?)
  4. Vybrať zo zoznamu výrobcu zariadenia
  5. Dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii.
 • AEG logo
  4
  Pripojte k vášmu účtu

  Vyberte zo zoznamu AEG a prihláste sa do svojho AEG účtu. (Účet v aplikácii "My AEG Kitchen").

Diaľkové ovládanie spotrebiča

Spotrebič môžete v priebehu cyklu ovládať pomocou aplikácie Google Home. Pokiaľ spotrebič nereaguje, uistite sa, že je na ňom aktivované diaľkové ovládanie/odložený štart.

Aktivácia diaľkového spustenia

Ak chcete aktivovať diaľkový štart, prečítajte si pokyny špecifické pre dané zariadenie v používateľskej príručke.

 

 • Pre vašu bezpečnosť a v súlade s predpismi EÚ

Požiadajte google, aby ste mohli vaše zariadenie ovládať len pomocou hlasu

Vetu vždy začnite „Ok Google“ a nasledujte jedným z uvedených príkazov:

 • Start the washing machine (Zapni práčku)

 • Stop the dryer (Vypni sušičku)

 • Pause/Resume the dryer (Pozastav/znovu zapni sušičku)

 • Set washing machine temperature to 30 degree (Nastav teplotu práčky na 30 stupňov)

 • When will the tumble dryer finish? (Kedy sušička skončí?)

Ako ovládať svoje spotrebiče s asistentom google

V jednej vete môžete použiť len jeden príkaz.

Napríklad povedzte:
„Ok Google, set the temperature of washing machine to 30 degrees.“
(…, nastav teplotu práčky na 30 stupňov.)

A potom:
„Ok Google, start the washing machine.“
(…, zapni práčku.)

Príkazy by sa nemali kombinovať. Napríklad takto:

„Ok Google, start the washing machine and set temperature to 30 degrees.“
(…, zapni práčku a nastav teplotu na 30 stupňov.)

Viac ako jedna práčka či sušička?

Pokiaľ máte k sieti WiFi pripojených viac práčok či sušičiek, je dobré pomenovať ich rôznymi menami, aby Google vedel, ktorú má spustiť. Pri pripájaní zariadenia na AEG cloud, aplikácia navrhne odporúčané meno „práčka“ a následne „práčka 2“. Zariadenie môžete v aplikácii AEG premenovať a nové meno sa objaví v aplikácii Google Home.

Ak máte spotrebiče v rôznych miestnostiach, môžete v aplikácii Google Home priradiť spotrebič ku konkrétnej miestnosti, takže je možné zadávať príkazy typu „OK Google, start the dryer in the bathroom“ (zapni sušičku v kúpeľni) alebo „OK Google, start the dryer in the basement“ (zapni sušičku v suteréne).

Odtránenie zariadenia z aplikácie Google hHome

 1. Uistite sa, že vaše zariadenie je pripojené k elektrine.
 2. Otvorte aplikáciu Google Home
 3. Vyberte zariadenie
 4. Kliknite na Nastavenia → Odpojiť spárované zariadenie → Odpojiť.

Keď odpojíte zariadenie:

 • Odpojí sa zariadenie u členov domácnosti,
 • Bude odstránené z vášho Google účtu.

Všetky údaje o pripojenom zariadení sú uchované v súlade so Zásadami zabezpečenia údajov AEG.

Google, Google Play, Google Home a Google Nest Audio sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.