Ako správne nainštalovať moju chladničku / mrazničku / chladničku s mrazničkou?

Naposledy aktualizovaný 18.11.2021 14:06

Otázka:

  • Ako správne nainštalovať chladničku / mrazničku / chladničku s mrazničkou?

Platí pre:

  • Chladničky s mrazničkou
  • Chladničky
  • Mrazničky

Riešenie:

1. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dodaných so spotrebičom.

2. Pred pripojením spotrebiča k napájaniu počkajte aspoň 4 hodiny.

To umožní, aby olej stekal späť do kompresora.

3. Uistite sa, že okolo zariadenia môže cirkulovať vzduch.

4. Neinštalujte spotrebič v blízkosti radiátorov alebo sporákov, rúr alebo varných dosiek.

5. Neinštalujte spotrebič na priame slnečné svetlo.

6. Neinštalujte spotrebič na miesta, ktoré sú príliš vlhké alebo príliš studené.

7. Nastavte vertikálne a horizontálne úroveň, keď je spotrebič prázdny.

8. Vyberte rozperu dverí z tesnenia.

Neodstránenie rozperky dverí spôsobí nesprávne zatvorenie dverí.

9. Ak chcete zmraziť čerstvé potraviny, aktivujte funkciu FastFreeze najmenej 24 hodín pred umiestnením mrazeného jedla do mraziaceho oddielu.

10. Spustite spotrebič (v strednom nastavení) prázdny po dobu 8 hodín pred prvým naplnením.