Chladnička s mrazničkou zobrazuje alarm, červenú varovnú kontrolku, blikajúci trojuholník alebo pípa

Naposledy aktualizovaný 4.12.2019 9:05

Problém 

 • Alarm je viditeľný na paneli
 • Červená kontrolka bliká na displeji
 • Displej zobrazuje blikajúci trojuholník
 • Spotrebič vydáva naliehavý poruchový signál alebo pípa
 • Neprimerané chladenie, nedostatočné chladenie, príliš vysoká teplota   

Týka sa to    

 • Chladnička
 • Chladnička/mraznička

Riešenie    

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla vypnite poruchový signál

2. Ak ste spotrebič práve nastavili, počkajte približne 12 hodín kým nedosiahne správnu teplotu  

3. Ak ste práve dali do spotrebiča veľké množstvo potravín, zvukový alarm sa vypne, keď sa znova dosiahne normálna teplota 

4. Skontrolujte, či je ventilátor vo vnútri spotrebiča zapnutý a či pracuje. (ak má vaše zariadenie ventilátor) 

 • Ventilátor môžete skontrolovať tak, že na chvíľu dvere zavriete a potom ich opäť otvoríte.
 • Hneď po otvorení dvier môžete počuť, či ventilátor pracuje a či sa nezastaví príliš skoro. 

5. Skontrolujte, či je spotrebič v správnej vodorovnej polohe

Nastavte nožičky na spodnej časti a vodováhou skontrolujte správnu vodorovnú polohu.

6. Skontrolujte, či je spotrebič správne nainštalovaný a upevnený tak, aby sa dvere tesne zavreli (integrované spotrebiče)

7. Skontrolujte, či je tesnenie na dverách čisté a nepoškodené 

8. Skontrolujte, či sú dvere správne zavreté a nenechávajte dvere dlhší čas otvorené

9. Skontrolujte, či sú pánty na dverách zaistené a nepoškodené. 

Poškodené časti pántov vymeňte. 

10. Skontrolujte, či spotrebič správne chladí 

 • Odmerajte teplotu teplomerom ponoreným v pohári vody, ktorý umiestnite do vnútra chladničky.
 • Ak je teplota v rozmedzí +4 až +5 °C, chladnička funguje správne.
 • Vnútorná teplota potravín je dôležitejšia ako teplota vzduchu vo vnútri chladničky, pretože teplota vzduchu sa počas každého chladiaceho cyklu mení (medzi spustením a zastavením chladiaceho kompresora).
 • Pripomíname, že lacné teplomery môžu ukazovať rozdielne hodnoty o ±1 – 2 °C alebo viac. 
 • Nastavte teplotu otočením teplotného regulátora alebo prostredníctvom ovládacieho panelu.

11. Skontrolujte, či bol spotrebič nainštalovaný tak, aby mal dostatočné vetranie. 

Požiadavky na vetranie nájdete v návode na používanie alebo v návode na inštaláciu. 

12. Skontrolujte, či bol ochranný obal odstránený z dvier (integrované zariadenie)

13. Skontrolujte, či okolitá teplota nie je príliš vysoká alebo príliš nízka vzhľadom na klimatickú triedu uvedenú na typovom štítku  

14. Rozmrazte spotrebič a znova ho zapnite  

15. Kontaktujte autorizované servisné stredisko

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.