Rozmrazovanie chladničky a mrazničky

Naposledy aktualizovaný 3.9.2020 13:18

Otázka

Rozmrazovanie chladničky a mrazničky

Vzťahuje sa k

 • voľne stojaca chladnička
 • voľne stojaca chladnička s mrazničkou
 • zabudovateľná chladnička
 • zabudovateľná chladnička s mrazničkou
 • mrazák

Riešeniev

Odmrazovanie chladničky:

 1. Vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky.
 2. Zo spotrebiča vyberte potraviny a zásuvky.
 3. Ak je váš spotrebič vybavený kombinovaným kanálom pre odvod škriabaného ľadu a vody, uistite sa, že pozdĺž neho umiestnite odkvapkávaciu misku.
 4. Odmrazte akúkoľvek nahromadenú námrazu prirodzene ponechaním otvorených dverí.
 5. Vyčistite a utrite vnútro vášho spotrebiča vlhkou handrou.
 6. Demontujte vypúšťací kanál a vložte späť zásuvky.
 7. Zatvorte spotrebič a zapojte ho späť do napájania.
 8. Opäť spotrebič zapnite a počkajte, kým nedosiahne nastavenej teploty. Zvyčajne to trvá štyri až šesť hodín.

Nikdy nepoužívajte ostré predmety na odstraňovanie námrazy. Mohlo by to spôsobiť vnútorné poškodenie alebo viesť k úniku z chladiaceho systému.

Odmrazovanie mrazničky:

Mrazničku je potrebné odmraziť, keď vrstva námrazy na bokoch dosiahne hrúbky 10 - 15 mm. Mrazničku je možné ľahšie odmraziť, keď je prázdna alebo obsahuje iba niekoľko kusov potravín.

Námrazu odstránite nasledovne:

 1. Vypnite spotrebič.
 2. Z mrazničky vyberte akékoľvek potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev papiera a uložte ich na chladnom mieste.
 3. Nechajte dvere otvorené, odstráňte vypúšťaciu zátku a zachyťte vodu do misky. Použite vhodnú škrabku k rýchlemu odstráneniu námrazy.
 4. Po dokončení odmrazovania dôkladne vytrite vnútro mrazničky a vložte späť vypúšťaciu zátku.
 5. Zapnite spotrebič.
 6. Nastavte volič teploty na najnižšiu teplotu a nechajte spotrebič pracovať v tomto nastavení na dve až tri hodiny.
 7. Vložte potraviny späť do mrazničky.

Na škrabanie námrazy nikdy nepoužívajte ostré kovové predmety. Mohli by poškodiť spotrebič. Nepoužívajte mechanické nástroje alebo iné umelé prostriedky na urýchlenie odmrazovania, pokiaľ nie sú schválené výrobcom. Ak počas odmrazovania stúpne teplota zmrazených potravín, môže sa skrátiť doba ich použiteľnosti.