Rozmrazovanie

Naposledy aktualizovaný 26.11.2019 7:39

Odmrazovanie chladničky:

 1. Vypnite spotrebič a odpojte ho zo sieťovej zásuvky.
 2. Vyberte zo spotrebiča produkty a zásuvky.
 3. Ak je súčasťou vášho spotrebiča kombinovaná škrabka na ľad/odtokový kanálik, nezabudnite spolu s ňou vložiť aj nádobu na odkvapkávanie.
 4. Odmrazte prípadný prirodzene vytvorený ľad ponechaním otvorených dvierok.
 5. Vnútro vášho spotrebiča vyčistite a utrite vlhkou handričkou.
 6. Vyberte odtokový kanálik a opäť vložte zásuvky.
 7. Zatvorte spotrebič a opäť pripojte napájanie.
 8. Opäť zapnite spotrebič a počkajte, kým nedosiahne nastavenú teplotu. Trvá to zvyčajne 4 až 6 hodín.

Nikdy na odstránenie vzniknutého ľadu nepoužívajte ostré predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútra alebo by mohli spôsobiť netesnosť v chladiacom systéme.

Odmrazovanie mrazničky:

Mrazničku musíte odmraziť, keď vrstva ľadu po stranách dosiahne hrúbku 10–15 mm. Mrazničku bude jednoduchšie rozmraziť keď je prázdna alebo obsahuje iba malé množstvo potravín.

Ľad odstránite:

 1. Vypnite spotrebič.
 2. Vyberte z mrazničky všetky potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev papiera a uložte ich na chladnom mieste.
 3. Nechajte dvierka otvorené, vyberte zátku z odtoku a zachyťte vodu do vaničky. Použite vhodnú škrabku na rýchle odstránenie ľadu.
 4. Po dokončení odmrazovania dôkladne utrite vnútro mrazničky a opäť vložte odtokovú zátku.
 5. Zapnite spotrebič.
 6. Nastavte ovládač teploty na najnižšiu teplotu a nechajte spotrebič v tomto nastavení na dve až tri hodiny.                      
 7. Potraviny vložte späť do mrazničky.

Na zoškriabanie ľadu nikdy nepoužívajte ostré kovové predmety. Môžu poškodiť spotrebič. Nepoužívajte na urýchlenie rozmrazovania mechanické nástroje ani iné umelé pomôcky pokiaľ nie sú schválené výrobcom. Ak sa počas odmrazovania zvýši teplota mrazených potravín, môže sa skrátiť ich životnosť počas skladovania.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.