Spotrebič je hlučný

Naposledy aktualizovaný 26.11.2019 7:39

Bublavé, vŕzgavé alebo štrkotavé zvuky

Ide o bežné zvuky, ktoré vydáva kompresor.

Prevádzkové zvuky sa môžu líšiť od zvukov starých spotrebičov z dôvodu nového chladiaceho prostriedku.

Zvuky vytekania, tečenia, kvapkania alebo bublania 

Ide o bežné zvuky vydávané kondenzátorom.

Prevádzkové zvuky sa môžu líšiť od zvukov starých spotrebičov z dôvodu nového chladiaceho prostriedku.

Pravidelný klepotavý zvuk 

Pravidelný klepotavý zvuk 2-3-krát za sekundu počas chladenia.

Ide o bežné zvuky, ktoré sa vytvárajú počas procesu vstrekovania chladiacej látky.

Prevádzkové zvuky sa môžu líšiť od zvukov starých spotrebičov z dôvodu nového chladiaceho prostriedku.

Zvuk hučania, bzučania alebo šumenia

Ide o bežný prevádzkový zvuk vydávaný mechanickými prvkami v kompresore.

Zvuk praskania alebo otvárania. 

Zvuk praskania alebo otvárania sa vyskytne 2 až 10-krát denne.

Ide o bežné prevádzkové zvuky vydávané cyklom automatického odmrazenia a mali by časom ubúdať.

Zvuk kliknutia

Ide o bežný prevádzkový zvuk vydávaný termostatom pri zapínaní alebo vypínaní.

Zvuky vibrovania alebo štrkotania.

Tieto zvuky sa môžu vyskytovať, ak sa systém rúrok za zadnej strane spotrebiča dotýka steny alebo skrinky. Nemá to žiaden vplyv na výkon spotrebiča.

Nedotýka sa niečo spotrebiča?

Pokúste sa premiestniť spotrebič alebo upraviť skrinku a prípadné ozdobné panely. Zvuk vibrovania by mal potom prestať.

Tento problém môže byť tiež vyriešený presunutím rúrky na zadnej stene spotrebiča alebo jej zaistením na mieste.

Nedotýkajú sa navzájom predmety vnútri spotrebiča?

Umiestnenie obsahu spotrebiča ďalej od seba by malo vyriešiť tento problém a má dodatočnú výhodu zlepšenia prúdenia vzduchu.

Nepoložili ste niečo na vrch spotrebiča?

Odstránenie prípadných predmetov z vrchu spotrebiča by malo odstrániť problém.

Picture1.png

Picture2.png

Plynulý zvuk klikania pri zapínaní a vypínaní spotrebiča.

Plynulý zvuk klikania môže byť spôsobený softvérovým problémom alebo chybným spúšťacím relé kompresora.

Tento problém by sa mal dať vyriešiť resetovaním spotrebiča. Spotrebič môže byť resetovaný vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky na približne hodinu a následným opätovným zapnutím.

Ak sa tento problém vyskytne znova, musí byť skontrolovaný a opravený servisným technikom.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.