Vnútorné osvetlenie chladničky bliká alebo nefunguje.

Naposledy aktualizovaný 21.7.2020 12:48

Otázka

Vnútorné osvetlenie chladničky bliká alebo nefunguje.

Vzťahuje sa k

  • kombinovaná chladnička s mrazničkou

Riešenie

Ak vnútorné osvetlenie bliká alebo nefunguje, môže byť uvoľnená alebo chybná žiarovka. Riaďte sa pokynmi v návode na použitie ohľadom utiahnutie či výmeny žiarovky.

Blikajúce žiarovka alebo LED môže tiež značiť príliš vysokú alebo nízku okolitú teplotu. Skontrolujte teplotnú klasifikáciu na typovom štítku vášho spotrebiča.

Správnu prevádzku možno zaručiť iba v prípade výrobkov triedy SN pri okolitej teplote v rozmedzí 10 ° C až 32 ° C.

  • Trieda N = 16-32 ° C
  • Trieda SN = 10-32 ° C
  • Trieda ST = 18-38 ° C
  • Trieda SN / T = 10-38 ° C

Umiestnenie informácií o klimatickej triede na typovom štítku: