Z dávkovača nevychádza ľad.

Naposledy aktualizovaný 26.11.2019 7:39

Tento problém môže mať viaceré príčiny:

Žiadny prívod vody.

Uistite sa, že je spotrebič pripojený k hlavnému prívodu vody. Nechajte výrobníku ľadu čas na vyrobenie ľadu. Keď je ľad pripravený, dávkovač by mal fungovať.

Je nastavená príliš vysoká teplota mrazničky.

Nastavte mrazničku na nižšiu teplotu, aby mohol byť rýchlo vyrobený ľad. Keď je ľad pripravený, dávkovač by mal opäť fungovať.

Dvierka dávkovača na ľad boli podržané alebo blokované dlhšie ako 4-5 minút.

Motor je preťažený. Bezpečnostné vypnutie preťaženia motora sa resetuje približne 3 minúty po odblokovaní dvierok. Potom bude opäť dodávaný ľad.

Spotrebič bol určitý čas vypnutý.

Ľad sa môže roztopiť a zamrznúť okolo špirály z dôvodu málo častého používania, teplotných zmien alebo výpadkov napájania. Vyberte nádobu na ľad, nechajte roztopiť jej obsah a vyprázdnite nádobu. Nádobu vyčistite a nechajte ju vyschnúť, potom ju vložte späť. Keď je nový ľad pripravený, dávkovač by mal fungovať.

Dávkovač na ľad je blokovaný.

Ľadové kocky sa môžu zachytiť medzi výrobníkom ľadu a zadnou stranou nádoby na ľad, alebo zmrznúť dokopy, čím blokujú dávkovač. V tomto prípade by problém vyriešilo odstránenie ľadových kociek blokujúcich dávkovač.

Ak je dávkovač vody pomalší ako zvyčajne, môže byť upchatá alebo zanesená filtračná vložka na ľad a vodu. V tomto prípade vyrieši problém výmena filtrov.

Výmena filtra: držte stlačené, kým vodný filter nezaskočí na miesto (mali by ste počuť dve cvaknutia). Filter treba vypláchnuť so spotrebičom. Pozrite si návod na obsluhu alebo príslušný návod na používanie pre podrobné pokyny.

Môj výrobník ľadu nevyrába dostatok ľadu. 

Výrobník ľadu môže denne vyrobiť 1,8 až 2,7 kg ľadu.

Ak tomu tak nie je, treba vymeniť filtračnú vložku na ľad a vodu, aby ste odstránili problém.

Výmena filtra: držte stlačené, kým vodný filter nezaskočí na miesto (mali by ste počuť dve cvaknutia). Filter treba vypláchnuť so spotrebičom. Pozrite si návod na obsluhu alebo príslušný návod na používanie pre podrobné pokyny.

Môj výrobník ľadu neprestáva vyrábať ľad. 

 Výrobník ľadu sa zapína elektrickým kontaktom, ktorý môže byť neúmyselne zatlačený predmetmi v mrazničke. Presuňte predmety, ktoré by mohli tlačiť na kontakt, a vyberte prípadné ľadové kocky, ktoré mohli spolu zmrznúť nad kontaktom.

Môj výrobník ľadu neoddeľuje ľadové kocky. 

Môže sa to stať, ak funkciu ľadových kociek nepoužívate často. Vyberte nádobou na ľad a zatraste ňou, čím oddelíte ľadové kocky a vyriešite problém.

Ľad z môjho výrobníka ľadu zapácha alebo zle chutí. 

Do ľadu môže preniknúť chuť alebo vôňa potravín uložených v spotrebiči. Uistite sa, že sú potraviny dobre uzavreté, potom zlikvidujte ľad a nastavte výrobník ľadu na vyrobenie novej dávky.

Ak problém pretrváva, môže byť potrebné všeobecné vyčistenie vnútra spotrebiča. Pre radu ohľadom účinného čistenia si pozrite príslušný článok v návode na obsluhu.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.