Z dávkovača nevychádza žiadny ľad.

Naposledy aktualizovaný 1.8.2022 17:43

Tento problém má niekoľko príčin:

Bez prívodu vody.

Uistite sa, že je spotrebič pripojený k hlavnému zdroju vody. Poskytnite výrobníku ľadu čas na výrobu ľadu. Keď je ľad hotový, dávkovač by mal začať fungovať.

Teplota mraziaku je nastavená príliš vysoko.

Nastavte mraziak na nižšiu teplotu, aby sa mohol rýchlo tvoriť ľad. Keď je ľad hotový, dávkovač by mal opäť fungovať.

Dvierka dávkovača ľadu boli držané alebo blokované na viac ako 4-5 minút.

Motor je preťažený. Poistka preťaženiu motora sa resetuje za približne tri minúty po odblokovaní dvierok. Ľad bude potom opäť dávkovaný.

Spotrebič bol po nejakú dobu vypnutý.

Ľad sa mohol roztopiť a znovu zamrznúť okolo otvoru z dôvodu nie príliš častého používania, výkyvom teploty alebo výpadku prúdu. Vyberte zásobník ľadu, nechajte rozmraziť jeho obsah a vyprázdnite ho. Zásobník vyčistite, nechajte vyschnúť a potom ho vložte späť. Keď je nový ľad hotový, dávkovač by mal začať fungovať.

Dávkovač ľadu je zablokovaný.

Kocky ľadu sa mohli zachytiť medzi výrobníkom ľadu a zadnou stranou zásobníka na ľad alebo primrznúť a zablokovať tak dávkovač. V takom prípade by problém malo vyriešiť odstránenie kociek ľadu blokujúcich dávkovač.

Ak je dávkovač vody pomalší ako zvyčajne, môže byť zanesená alebo zablokovaná kazeta filtra ľadu a vody. V takom prípade by problém mala vyriešiť výmena filtrov.

Výmena filtra: stlačte, kým vodný filter nezapadne na miesto (mali by ste počuť dve cvaknutia). Filter musí byť vyrovnaný so spotrebičom. Podrobné pokyny nájdete v návode na použitie alebo príslušnej užívateľskej príručke.

Môj výrobník ľadu netvorí dostatok ľadu.  

Výrobník ľadu dokáže vytvoriť 1,8 až 2,7 kg ľadu denne.

Ak tomu tak nie je, mala by sa k vyriešeniu problému vymeniť kazeta filtra ľadu a vody.

Výmena filtra: stlačte, kým vodný filter nezapadne na miesto (mali by ste počuť dve cvaknutia). Filter musí byť vyrovnaný so spotrebičom. Podrobné pokyny nájdete v návode na použitie alebo príslušnej užívateľskej príručke.

Môj výrobník ľadu neprestáva tvoriť ľad.

  Výrobník ľadu je ovládaný elektrickým kontaktom, ktorý môže byť náhodne zatlačený potravinami v mrazničke. Posuňte potraviny, ktoré by mohli stláčať kontakt, a odstráňte akékoľvek kocky ľadu, ktoré mohli nad kontakt primrznúť.

Môj výrobník ľadu neoddeľuje kocky ľadu.  

K tomu môže dôjsť, keď funkciu kociek ľadu často nepoužívate. Vyberte a zatrepte zásobníkom na ľad, čím oddelíte kocky ľadu a vyriešite tento problém.

Ľad z môjho výrobníka ľadu nepríjemne zapácha alebo chutí.  

Ľad môže prevziať chuť alebo pach potravín uložených v spotrebiči. Uistite sa, že sú potraviny tesne uzavreté a potom ľad vyhoďte a nastavte výrobník ľadu na výrobu novej várky.

Pokiaľ tento problém pretrváva, môže byť potrebné všeobecné vyčistenie vnútra spotrebiča. Rady ohľadne efektívneho čistenia nájdete v príslušnej časti návodu na použitie.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.