Ako nainštalovať dvere a dverové závesy na chladiace zariadenie

Naposledy aktualizovaný 23.3.2021 12:23

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


inštalačné videá vysvetľujú, ako zostaviť pánty a dvere

Ako nainštalovať posuvné dvere chladničky + TOP mrazničky - stĺp

Ako nainštalovať inštaláciu posuvných dverí na chladničku - stĺp