Ako vymeniť záves (1)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako vymeniť pánty

NÁRADIE:

Skrutkovač s krížovou hlavou 6 × 300


Krok 1

Položte výrobok na rovný mäkký povrch alebo podlahu.

Krok 2

Uvoľnite 4 skrutky na spodnom závese a vyberte spodný záves.


Krok 3

Opatrne vyberte dvere a nasaďte ich na mäkkú ochranu

Vymeňte horný záves

Krok 4

Odskrutkujte 3 skrutky na hornom závese, potom ho vyberte, vymeňte za nové a upevnite ich pomocou 3 skrutiek.

Krok 5

Opatrne znova pripevnite sklenené dvere a spodný záves a zafixujte skrutky.

Vymeňte spodný záves

Krok 6

Opäť pripevnené novým spodným pántom,

a pevné 4 skrutky, potom jednotku pred použitím odstavte najmenej 12 hodín.