Ako vymeniť tesnenie (1)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako vymeniť pánty

NÁRADIE:

Skrutkovač s krížovou hlavou 6 × 300


Krok 1

Sklenené dvere opatrne položte na mäkkú ochranu

Krok 2

Vytiahnite tesnenie zo 4 rohov.

Nainštalujte nový.

Inštalácia tesnenia
Krok 3

Inštaláciu spustite z rohu


Krok 4

Uistite sa, že je pätka tesnenia úplne vtlačená do sedla tesnenia.


Uistite sa, že je tesnenie dobre vyrovnané so sedlom tesnenia.

Krok 5

Znovu pripevnite dvere so skrinkou, uistite sa, že je tesnenie k dverám dobre pripevnené