Ako vymeniť tesnenie (2)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

AKO VYMENIŤ TESNENIE

1) Zatlačte na oboch stranách blokovanie dverí


2) Vytiahnite dvere a vymeňte ich za nové3) Vytiahnite tesnenie z jedného rohu a potom ho jemne vytiahnite z každej strany

Varovanie pred inštaláciou! Tesnenie má smer inštalácie:

Obrázok vľavo: Stlačením všetkých bočných strán tesnenia vyhľadajte stranu bez magnetu (cítili by ste stranu bez magnetu mäkšiu ako ostatné).

Obrázok vpravo : Bok bez magnetu je potrebné inštalovať do boku dverí s dvoma najdlhšími rohmi (roh zakrúžkovaný červenou farbou)