Ako vymeniť tesnenie (6)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

AKO VYMENIŤ TESNENIE

 

KROK 1 Vytiahnite tesnenie zo 4 rohov. (Začnite od rohu.)

KROK 2 Odstráňte tesnenie z každej strany

KROK 3 Vložte nové tesnenie a namontujte ho zo 4 rohov.

Uistite sa, že pätka tesnenia (tvar háku) je úplne vtlačená do sedla tesnenia (drážka vložky dverí).

Uistite sa, že je tesnenie dobre zarovnané s tesniacim sedlom.

Po zatvorení dverí sa uistite, či je tesnenie k dverám dobre pripevnené.