Výmena tesnenia dverí (7DW)

Naposledy aktualizovaný 25.2.2021 14:24

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Výmena tesnenia dverí