Ako zmeniť rukoväť chladničky alebo mrazničky?

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ak si chcete diely vymeniť sami, v našom webovom obchode nájdete náhradné diely, príslušenstvo a výrobky starostlivosti.

Prečítajte si inštruktážne video nižšie:

  • Vyberte police dverí
  • Uvoľnite horný a dolný záves pomocou skrutkovača
  • Odstráňte dvere
  • Odskrutkujte staré pánty
  • Zaskrutkujte nové pánty na miesto
  • Skontrolujte funkčnosť nových pántov na dverách
  • Zasuňte pánty cez skrutky na chladničke
  • Naskrutkujte pánty naspäť na chladničku