Výmena poličky vo dverách (V)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


VÝMENA POLICE DVERÍ

Policu jemne vytiahnite oboma rukami nahor, bez toho, aby ste policu ohýbali alebo krútili.

Ak na poličke nie sú podrobnosti o montáži na pravej a ľavej strane, môžete policu vytiahnuť potiahnutím za seba.