Ako vymeniť zásuvku (5)

Naposledy aktualizovaný 26.2.2021 5:55

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Košíky s mrazničkou a chladničkou

KROK 1 Potiahnite puzdro dopredu.

KROK 2 Keď zacvakne na vodiace kladky, vytiahnutím prednej časti smerom nahor ich odstránite.

※ Pri montáži náhradného dielu postupujte v opačnom poradí.