Ako vymeniť policu (1)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako vymeniť policu


Ak chcete odstrániť ktorúkoľvek z políc z oddielu koľajnice, posuňte poličku do polohy, kde je zárez drevenej police presne pod plastovým stĺpikom, a potom ju zdvihnite a vysuňte.

Za účelom výmeny police opakujte kroky popísané vyššie v opačnom poradí