Ako vymeniť policu (3)

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


POHYBLIVÉ POLICE

Steny chladničky sú vybavené radom žľabov, aby bolo možné police umiestniť podľa želania.

Aby ste zaistili správnu cirkuláciu vzduchu, neposúvajte sklenenú poličku nad zásuvkou na zeleninu