Výmena vnútorných políc

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:48

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Aj nterior police nahradenie

Existujú rôzne typy políc a popis a obrázky slúžia ako pomôcka na identifikáciu police a zodpovedajúci proces výmeny.

Pohyblivé police

Steny chladničky sú vybavené radom bežcov, aby bolo možné police vybrať ich vytiahnutím a umiestnením podľa želania.

Obrázok na import slov Obrázok na import slov

Stojan na fľaše

Steny chladničky sú vybavené radom bežcov tak, aby:   Stojan na fľaše je možné vybrať vytiahnutím a umiestnením podľa želania.

Obrázok na import slov

Sklenené police oddeľujúce zásuvky

Postup odstránenia sklenenej police:

1. Odstráňte okolité zásuvky (pozri „   Článok o výmene zásuviek).

2. Vytiahnite zaisťovacie kolíky na oboch stranách police (1).

3. Sklenenú poličku vytiahnite smerom von (2).

Obrázok na import slov

Pri vkladaní sklenenej police postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí.

POZOR! Pri zatláčaní zaisťovacích čapov ich nezabudnite zasunúť na svoje miesto úplne.