Ako demontovať a zostaviť kôš Comfort Lift

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:40

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


1. Demontáž koša

Pre demontáž koša je potrebné ho mať v spodnej polohe, inak ho kôš uzamkne zdvíhacím mechanizmom a nie je možné ho rozobrať.1- Stlačením západky odstráňte plastovú zaisťovaciu časť (predná zarážka)     

2 - Pri stlačení západky potiahnite plastový zámok.

3 - Vykonajte túto operáciu na ľavej a pravej bočnej lište     


4 - Vytiahnite kôš čo najviac von bez použitia rotačného zdvíhacieho pohybu. Potom na každej strane vytiahnite západku o 1 cm proti stredu umývačky riadu a súčasne vytiahnite kôš minimálne 1 cm.

5 - Posuňte koľajničky na oboch stranách do vnútra umývačky riadu a súčasne držte kôš


2.      Montáž koša

So zdvíhacím mechanizmom v spodnej polohe

Pri zostavovaní koša je potrebné ho mať v spodnej polohe, inak dôjde k stretu zdvíhacieho mechanizmu s košom a jeho zostavenie nie je možné.


1- Vložte kôš na koľajnice vysunutím koľajníc von a zasuňte kôš dovnútra

2 - Skontrolujte, či je kôš pripevnený k zdvíhaciemu mechanizmu

3 - Zostavte plastovú uzamykaciu časť

4 - Vykonajte túto operáciu na ľavej a pravej bočnej lište