Ako demontovať a namontovať záves dverí umývačky riadu

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:40

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a namontovať záves dverí umývačky riadu.

1. Ak je k dispozícii, vyberte pracovnú dosku odskrutkovaním 2 zadných skrutiek (vpravo a vľavo)

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

2. Ak je to možné, odopnite a vyberte podstavec zatlačením na spodnú časť (pravá a ľavá)

Obrázok na import slovObrázok na import slovObrázok na import slov

3. demontujte vonkajšie dvere odskrutkovaním 6 skrutiek (3 vľavo a 3 vpravo)


Obrázok na import slov


4. Ak sú prítomné, odstráňte bočné strany (vľavo a vpravo) odskrutkovaním 2 skrutiek, zatlačením na 2 chlopne a odopnutím poslednej chlopne

Obrázok na import slovObrázok na import slovObrázok na import slov

Obrázok na import slovObrázok na import slovObrázok na import slov

5. otvorte dvere a zablokujte pohyb pántu umiestnením čapu do zvýrazneného otvoru

6. Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky na vnútorných dverách (vpravo a vľavo) a vyberte vonkajšie dvere

Obrázok na import slov

7. Odpojte uzemňovací vodič. Odpojte tyč závesu. Odstráňte dvere

Obrázok na import slovObrázok na import slovObrázok na import slov

Obrázok na import slov

8. Odskrutkujte 2 upevňovacie skrutky a vyberte záves

Obrázok na import slov

9. Znovu namontujte záves pomocou odkazu zvýrazneného nižšie pre správne umiestnenie


10. Zostavte všetky ostatné komponenty v opačnom poradí ako pri demontáži.