Ako demontovať a zostaviť stredné koľajnice vašej umývačky riadu

Naposledy aktualizovaný 24.2.2021 13:40

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Demontáž a montáž vaničky na príbory a stredného koša

Postup je podobný pre obidva koše a vykonáva sa pri úplne vypnutých košoch

Detail kroku, ktorý je potrebné stlačiť, a pohybu v kroku 2

1 -   Odskrutkujte skrutky upevňujúce kôš k koľajniciam

2 -   Stlačte západku a posuňte kôš, zatiaľ čo držíte koľajnicu.

3 -   Zatiaľ čo držíte kôš, posúvajte po koľajniciach po druhej od koša

Tento pohyb by mal byť dostatočne malý na to, aby sa košík uvoľnil z koľajníc


Pri zostavovaní košov postupujte inverzne

Demontáž a montáž medziľahlých koľajníc

1 - Stlačte štyri západky a posuňte lištu v smere k prednej časti umývačky riadu. Tento pohyb by mal byť dostatočne malý na to, aby sa koľajnice uvoľnili z vane

Pri zostavovaní košov musíte robiť inverzný proces a postupnosť bez stlačenia západiek.

Obrázky predstavujúce ľavé bočné lišty