Ako demontovať a namontovať záves dverí (1)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako demontovať a zložiť záves dverí

1. Pri nasadzovaní závesu povoľte skrutky, ktoré ho upevňujú ku skrinke.

Obrázok na import slov


2. Pre prístup k dverám povoľte skrutky spájajúce dva rámy predných a zadných dverí dohromady

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov


3. Opatrne otvorte dvierka zatlačením na sklenený prvok

Obrázok na import slov


V niektorých prípadoch budete musieť medzi dva rámy vložiť čepeľ plochého skrutkovača, aby ste ich naklonili, aby ste ich nepoškodili.

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov


4. Odstráňte záves

Záves odstránite jednoduchým vysunutím čapu, ktorý ho pripevňuje k zadnému rámu

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov


5. Vyberte puzdrá z pántu, jedno na každej strane.

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov


6. Umiestnenie pántu

Umiestnite záves s vložkami do správnej polohy a zatlačte čap, ktorý ho pripevňuje k zadnému rámu

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov