Ako demontovať a zostaviť zásuvku na prací prostriedok (FL) (AutoDose)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a zostaviť zásuvku na prací prostriedok:

Otvorte zásuvku na prací prostriedok. Západka (označená názvom „PUSH“) bude viditeľná na ľavej strane.

Stlačte západku („PUSH“) podľa obrázka a vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

Odstráňte rukoväť stlačením červeného tlačidla a posuňte rukoväť podľa obrázka

Obrázok znázorňujúci rukoväť oddelenú od zásuvky na prací prostriedok.

Vymeňte zásuvku na prací prostriedok.


Počas montáže vložte vodidlo „A“ zásuvky na prací prostriedok medzi koľajničky rukoväte a stenu rukoväte „B“.

Posúvajte rukoväť podľa obrázka, kým sa červené tlačidlo nevráti do uzamknutej polohy.