Demontáž a montáž zásuvky na prací prostriedok (FL) (2)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a zostaviť zásuvku na prací prostriedok

1. Vyberte zásuvku. Zatlačte okraj zásuvky na miesto so šípkou (PUSH), aby ste zásuvku ľahko vybrali.

Obrázok na import slov

Obrázok na import slov

2. Položte zásuvku hore dnom.

Obrázok na import slov

3. Ak chcete zásuvku vybrať z rukoväte, vložte plochý skrutkovač do oblasti, kde je umiestnená svorka.

4. Jemne stlačte svorku pomocou skrutkovača 1 a zatlačte ju 2 , aby ste mohli vytiahnuť kľučku dverí. Dajte pozor, aby ste nezlomili svorku.

Inštruktážne video