Demontáž a montáž zásuvky na prací prostriedok (FL) (AEG)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Ako demontovať a zostaviť zásuvku na prací prostriedok

POZNÁMKA:

Nasledujúce fotografie sú iba ilustračné, môžu sa líšiť od modelu práčky / práčky so sušičkou.

Otvorte zásuvku na prací prostriedok. Západka (označená názvom „PUSH“) bude viditeľná na ľavej strane.

Stlačte západku („PUSH“) podľa obrázka a vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

Zásuvku otočte hore dnom.

Odstráňte rukoväť stlačením troch západiek a odpojte rukoväť podľa obrázka.


Obrázok znázorňujúci rukoväť oddelenú od zásuvky na prací prostriedok.

Vymeňte zásuvku na prací prostriedok.

Zasuňte háčiky rukoväte do štrbín zásuvky, ako je to znázornené na obrázku.

Otáčajte rukoväťou, kým spodné západky nezapadnú na miesto.

Skontrolujte, či sú tri západky správne zaistené.