Ako demontovať a namontovať tesnenie veka dverí

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a namontovať tesnenie veka dverí:

  1. Vyberte ho z krytu potiahnutím za jeden okraj.
  2. Zostavte ho tak, že ho zacvaknete na danom mieste, počnúc rovnakým bodom, v akom bol odstránený.
  3. Tesnenie sa dodáva v správnej dĺžke (nestrihajte ho).

Obrázok na import slov

Inštruktážne video