Dvierka práčky sa dajú otvoriť a vytečie voda

Naposledy aktualizovaný 27.7.2020 13:55

Závada

Dvierka práčky sa dajú otvoriť a vytečie voda

Vzťahuje sa k

  • voľne stojaca práčka
  • zabudovateľná práčka

Riešeniev

Ak bol nastavený cyklus prania s funkciou Plákanie Stop a spotrebič bol vypnutý pomocou voliča cyklov alebo odpojením z napájania, dvierka môžete po niekoľkých minútach otvoriť, aj keď je v spotrebiči voda. Voda vytečie na podlahu. Keď zvolíte cyklus Plákanie Stop, nezabudnite pred vypnutím spotrebiča a otvorením dvierok spustiť cyklus vypustenia.

Ak vyššie uvedené rady nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena opravy. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. To všetko už za 174 € pre práčky, sušičky, umývačky a vstavané kávovary alebo 135 € pre chladničky, varné panely, sporáky, rúry, mikrovlnné rúry a odsávače.