Z prívodnej hadice práčky uniká voda

Naposledy aktualizovaný 5.8.2020 12:27

Problém:

  • Z prívodnej hadice práčky uniká voda

Platí pre:

  • Práčka spredu plnená
  • Práčka vrchom plnená
  • Pračkosušička

Riešenie:

1. Skontrolujte nasledujúce:

  • Skontrolujte prívodný adaptér na stene alebo vodovodnom kohútiku.
  • Skontrolujte, či je prípojka potrubia naskrutkovaná a správne utiahnutá.
  • Skontrolujte, či nedochádza k úniku z kohútika.
  • Skontrolujte pripojenie prívodu vody na vstup do spotrebiča.
  • Prípojku treba zakrútiť a riadne dotiahnuť.

Varovanie: K utiahnutie potrubia nepoužívajte kliešte alebo iný podobný nástroj. Malo by byť dotiahnuté len rukou!

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené návrhy problém nevyriešia, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Dôležité: Pokiaľ je hadica poškodená (oddelená alebo prasknutá), odpojte prívod vody do spotrebiča a kontaktujte autorizované servisné stredisko