Ako nastaviť funkciu AutoDose v mojej práčke AEG

Naposledy aktualizovaný 25.1.2022 14:33

Otázka

  • Ako nastaviť funkciu AutoDose v mojej práčke AEG

Vzťahuje sa k

  • Práčky AEG s funkciou AutoDose

Riešeniev

V závislosti od rozloženia ovládacieho panela vašej práčky AEG postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre automatické nastavenie dávky:

Verzia ovládacieho panela 1

1. Na vstup do konfiguračného režimu podržte stlačené súčasne tlačidlá Teplota (1) a Spin (2), kým sa na displeji vľavo na displeji nezobrazí „SET“ (3) a nezačne blikať nádrž na prací prostriedok (4). a indikátor nádrže na aviváž (5) vpravo na displeji.
Obrázok na import slova


2. Dotknite sa tlačidla nádrže na prací prostriedok (1). Na displeji sa zobrazí OFF (2).
Obrázok na import slova


3. Obrázok na import slova PRED NASTAVENÍM NÁDRŽE AVIVÁŽE MUSÍTE POVINNNE NASTAVIŤ NÁDRŽ NA PRACÍ PROSTRIEDOK

4. Obrázok na import slova Ak sa po 10 sekundách neuskutoční žiadna iná akcia, displej sa vráti k programu a nádrž na prací prostriedok AutoDose zostane deaktivovaná. V NORMÁLNOM REŽIME NEMÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ. Ak ju chcete aktivovať, musíte znovu ísť do režimu konfigurácie.

5. Znova sa dotknite tlačidla nádrže na prací prostriedok (1). Na displeji sa zobrazí indikátor nádrže (2) a predvolená hladina čistiaceho prostriedku (3). Obrázok na import slova


6. Ak chcete nastaviť základné dávkovanie, opakovaným stláčaním tlačidla Teplota (1) upravte dávkovanie smerom nahor a tlačidlom Spin (2) ho upravte smerom nadol.
Minimálny krok je 1 ml
Obrázok na import slova


7. Ak sa nevykonajú žiadne ďalšie kroky, po 10 sekundách sa displej vráti do programu a nádrž na čistiaci prostriedok AutoDose je aktivovaná.

MÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ / DE-AKTIVOVANÁ V ŠTANDARDNOM REŽIME. Obrázok na import slova


8. Dotknite sa tlačidla nádrže na aviváž (1). Na displeji sa zobrazí OFF (2).

Obrázok na import slova


9. Obrázok na import slova Ak sa po 10 sekundách neuskutoční žiadna iná akcia, displej sa vráti k programu a nádrž na aviváž zostane vypnutá. V NORMÁLNOM REŽIME NEMÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ. Ak ju chcete aktivovať, musíte znova ísť do režimu konfigurácie.

10. Znova sa dotknite tlačidla nádrže na aviváž (1). Na displeji sa zobrazí indikátor nádrže (2) a predvolená hladina čistiaceho prostriedku (3).

Obrázok na import slova


11. Ak chcete nastaviť základné dávkovanie, opakovaným stláčaním tlačidla Teplota (1) upravte dávkovanie smerom nahor a tlačidlom Spin (2) ju upravte smerom nadol. Minimálny krok je 1 ml.

12. Ak sa po 10 sekundách neuskutoční žiadna iná akcia, displej sa vráti na program a nádrž na čistiaci prostriedok  je aktivovaná. MÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ / DE-AKTIVOVANÁ V ŠTANDARDNOM REŽIME. Obrázok na import slova


SÚHRNNÁ TABUĽKA

REŽIM NASTAVENIA (1)
ŠTANDARDNÝ REŽIM (2)
NÁDRŽ NA PRACÍ PROSTRIEDOK
OFF
DEACTIVATE
ON
Aktivácia / deaktivácia
NÁDRŽ NA AVIVÁŽ
OFF
DEACTIVATE
ON
Aktivácia / deaktivácia


(1): STAV SÚBORU NÁDRŽE POČAS REŽIMU NASTAVENIA

(2): ČINNOSTI POVOLENÉ V ŠTANDARDNOM REŽIME


Verzia ovládacieho panela 2


1. Na vstup do konfiguračného režimu podržte stlačené súčasne tlačidlá Teplota (1) a Spin (2), kým sa na displeji vľavo na displeji nezobrazí „SET“ (3) a nezačne blikať nádrž na prací prostriedok (4). a indikátor nádrže na aviváž (5) vpravo na displeji.


2. Dotknite sa tlačidla nádrže na prací prostriedok (1). Na displeji sa zobrazí OFF (2).


3. Obrázok na import slova PRED NASTAVENÍM NÁDRŽE NA AVIVÁŽ MUSÍTE POVINNE NASTAVIŤ NÁDRŽ NA PRACÍ PROSTRIEDOK

4. Obrázok na import slova Ak sa po 10 sekundách neuskutoční žiadna iná akcia, displej sa vráti k programu a nádrž na prací prostriedok AutoDose zostane deaktivovaná. V NORMÁLNOM REŽIME NEMÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ. Ak ju chcete aktivovať, musíte znova ísť do režimu konfigurácie.

5. Znova sa dotknite tlačidla nádrže na prací prostriedok (1). Na displeji sa zobrazí indikátor nádrže (2) a predvolená hladina čistiaceho prostriedku (3).


6. Ak chcete nastaviť základné dávkovanie, opakovaným stláčaním tlačidla Teplota (1) upravte dávkovanie smerom nahor a tlačidlom Spin (2) ho upravte smerom nadol. Minimálny krok je 1 ml


7. Ak sa nevykonajú žiadne ďalšie kroky, po 10 sekundách sa displej vráti do programu a nádrž na čistiaci prostriedok AutoDose je aktivovaná.

MÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ / DE-AKTIVOVANÁ V ŠTANDARDNOM REŽIME. Obrázok na import slova


8. Dotknite sa tlačidla nádrže na aviváž (1). Na displeji sa zobrazí OFF (2).

9. Obrázok na import slova Ak sa po 10 sekundách neuskutoční žiadna iná akcia, displej sa vráti k programu a nádrž na aviváž zostane vypnutá. V NORMÁLNOM REŽIME NEMÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ. Ak ju chcete aktivovať, musíte znovu isť do režimu konfigurácie.

10. Znova sa dotknite tlačidla nádrže na aviváž (1). Na displeji sa zobrazí indikátor nádrže (2) a predvolená hladina čistiaceho prostriedku (3).


11. Ak chcete nastaviť základné dávkovanie, opakovaným stláčaním tlačidla Teplota (1) upravte dávkovanie smerom nahor a tlačidlom Spin (2) ju upravte smerom nadol. Minimálny krok je 1 ml.

12. Ak sa po 10 sekundách neuskutoční žiadna iná akcia, displej sa vráti na program a nádrž na čistiaci prostriedok je aktivovaná. MÔŽE BYŤ AKTIVOVANÁ / DE-AKTIVOVANÁ V ŠTANDARDNOM REŽIME. Obrázok na import slova


SÚHRNNÁ TABUĽKA

REŽIM NASTAVENIA (1)
ŠTANDARDNÝ REŽIM (2)
NÁDRŽ NA PRACÍ PROSTRIEDOK
OFF
DEACTIVATE
ON
Aktivácia / deaktivácia
NÁDRŽ NA AVIVÁŽ
OFF
DEACTIVATE
ON
Aktivácia / deaktivácia


(1): STAV SÚBORU NÁDRŽE POČAS REŽIMU NASTAVENIA

(2): ČINNOSTI POVOLENÉ V ŠTANDARDNOM REŽIME