Ako resetovať nastavenia siete WiFi v práčke AEG?

Naposledy aktualizovaný 7.9.2020 9:38

Otázka

  • Ako resetovať nastavenia siete WiFi v práčke AEG?

Vzťahuje sa k

  • Práčky AEG s WiFi pripojením

Riešeniev

V závislosti od modelu práčky postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Práčka radu 9000

1. Na obrazovke zoznamu programov kliknite na zástupcu  vstúpite do ponuky nastavenia.

2. Kliknite na lištu WiFi a zobrazí sa nové menu.

3. Kliknite na Resetovať sieť.

  • Práčka radu 8000

  • Práčka radu 6000

1. Stlačte a podržte a  tlačidla po dobu najmenej 10 sekúnd súčasne až do druhého akustického signálu.

- - - sa na displeji zobrazí