Na práčke sa na displeji zobrazí UPd

Naposledy aktualizovaný 22.2.2022 14:44

Otázka

 • Po skončení pracieho programu práčka zobrazí na displeji UPd
 • Keď sa program zastaví, zobrazí sa UPd

Vzťahuje sa k

 • Práčky pripojené na Wifi

Riešenie

 1. UPD na displeji znamená, že pre zariadenie je k dispozícii aktualizácia softvéru.
 2. Otvorte aplikáciu pre práčku a spustite prací program s prázdnym bubnom.
 3. Ak sa vás opýta, či chcete v aplikácii aktualizovať spotrebič, stačí prijať a nový softvér bude nainštalovaný.
 4. Ak nie ste požiadaní o aktualizáciu aplikácie, jednoducho spustite prací program a po dokončení programu sa softvér nainštaluje.
 5. Akonáhle je aktualizácia nainštalovaná, UPd zmizne z displeja a aktualizáciu uvidíte v nastavení spotrebiča.
  Ak sa počas inštalácie softvéru na displeji zobrazí ERR, došlo k chybe a musíte skúsiť práčku vypnúť a potom znovu spustiť prací program.
  Príklad spotrebiča, ktorý bol aktualizovaný:

Príčina

 • Príklad z návodu na použitie:
  Bezdrôtová aktualizácia Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu pre stiahnutie nových funkcií.
  Aktualizácia je prijímaná iba prostredníctvom aplikácie.
  Ak je aplikácia spustená, aplikácia vás upozorní, že aktualizácia začne po zatvorení aplikácie.
  Počas aktualizácie zariadenie zobrazuje na displeji UPd.
  Zariadenie bude možné po aktualizácii znovu používať bez upozornenia na aktualizáciu.
  Ak dôjde k chybe, zariadenie zobrazí na displeji ERR. Stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo otočte otočným voličom pre návrat k bežnému používaniu.