Odstránenie nánosov vodného kameňa u práčky

Naposledy aktualizovaný 4.8.2020 8:20

Otázka

Odstránenie nánosov vodného kameňa u práčky

Vzťahuje sa k

  • voľne stojaca práčka
  • zabudovateľná práčka

Riešeniev

Dôvody na odstraňovanie vodného kameňa:

Vnútro bubna práčky môže vyzerať pekne a žiarivo, na jeho zadnej strane však môže byť často veľký nános vodného kameňa, ktorý nie je okamžite vidieť. Ak je ohrievacie teleso pokryté nánosom vodného kameňa, môže to práčku ovplyvniť niekoľkými spôsobmi:

  • Ohrev vody bude trvať dlhšie.
  • Spotreba energie bude vyššia. 

Životnosť ohrievacieho telesa sa značne skráti.

  • Ohrievacie teleso môže vyhorieť.
  • Hlavné ložiská práčky sa môžu poškodiť.


Usadzovanie vodného kameňa je spôsobované "tvrdosťou" vody. Čím tvrdšia voda, tým väčšia pravdepodobnosť usadzovania vodného kameňa v práčke.

  • Tvrdosť vody sa môže v rôznych oblastiach líšiť, pretože sa voda privádza z mnohých rôznych zdrojov. Pre pomoc sa obráťte na vášho dodávateľa vody alebo technické oddelenie miestnych úradov.
  • Ako preventívne opatrenie odstraňujte vodný kameň z práčky podľa nižšie uvedenej tabuľky a v závislosti od relatívnej tvrdosti vody (hodnota pH) vo vašej oblasti.
Frekvencia odstraňovanie vodného kameňa:

Pre lepší výkon a ochranu pračky odporúčame pravidelne odstraňovať vodný kameň pomocou prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Electrolux. Ako často je potrebné odstraňovať vodný kameň z práčky, závisí od tvrdosti vody a počtu pracích programov, ktoré práčka denne vykonáva. Podrobnejší návod nájdete v tabuľke nižšie:

Frekvencia odstraňovanie vodného kameňa

Tvrdosť v ° F

Tvrdosť v ° e, ° Clark

Tvrdosť v ° dH

Špecifikácie pre tvrdosť vody

<2 pracie programy / deň

2-4 pracie programy / deň

> 4 pracie programy / deň

0-7

0-5

0-4

extrémne mäkká

-

-

-

7-14

5-10

4-8

mäkká

-

-

raz ročne

14-21

10-15

8-12

stredne tvrdá

Každé 6 mesiace

Každé 6 mesiace

Každé 6 mesiace

21-32

15-22

12-18

dosť tvrdá

Každé 6 mesiace


Každé 3 mesiace

Každé 3 mesiace

> 32

> 22

> 18

tvrdá

Každé 3 mesiace

Každé 2 mesiace

každý mesiac


Odstránenie nánosov vodného kameňa:
  • Odporúčame prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Electrolux. Podrobné pokyny nájdete v návode dodanom spolu s našimi produktmi na odstraňovanie vodného kameňa.