Práčka je stlačená / poškodená / poškriabaná

Naposledy aktualizovaný 30.7.2020 6:21

Otázka

Práčka je stlačená / poškodená / poškriabaná

Vzťahuje sa k

  • voľne stojaca práčka
  • zabudovateľná práčka

Riešeniev

Objavenie poškodenia pri rozbaľovaní spotrebiča:

  • Obráťte sa okamžite na vášho predajcu, aby ste ho upozornili, že bol spotrebič poškodený počas dodania. Telefónne číslo predajcu nájdete na faktúre alebo dodacom liste.

Nepokúšajte sa spotrebič zapojiť alebo používať.

Objavenie poškodenia po inštalácii / prvom použití spotrebiča:

  • V tomto prípade by ste sa mali obrátiť na vášho predajcu, aby ste ho upozornili na poškodenie.

Žiadosť o servis:

  • Ak je to možné, uveďte pri žiadaní o servis u autorizovaného servisného strediska poškodenú časť.
  • Pokiaľ chcete časť vymeniť sami, navštívte náš internetový obchod.