Práčka s konektivitou - aplikácia neustále vyžaduje, aby bol vykonaný cyklus údržby

Naposledy aktualizovaný 5.8.2020 13:49

problém:

  • Aplikácia neustále vyžaduje, aby bol spustený cyklus údržby

Platí pre:

  • Práčka s konektivitou

Riešenie:

Spusťte normálny cyklus pri 90 ° C (bavlna 90).