Práčka zobrazí chybové hlásenie E30, C3 alebo 3 krát zapípa

Naposledy aktualizovaný 29.11.2022 13:43

Problém:

 • Práčka zobrazí chybové hlásenie E30, C3 alebo 3-krát zapípa. Chyba je spôsobená vodou v spodnej časti spotrebiča alebo vo vnútri spotrebiča.   

Vzťahuje sa na:

 • spredu plnenú práčku (vstavaná a voľne stojaca) 
 • vrchom plnenú práčku
 • pračkosušičku 

Riešenie:

1. Skontrolujte hadicu prívodu vody  

 • Akýkoľvek únik vody môže spôsobiť to, že sa voda dostane do spotrebiča do blízkosti zadného panelu, preto skontrolujte napojenie hadice prívodu vody ku kohútiku a spotrebiču.
 • V takomto prípade je potrebné nakloniť spotrebič, ako je zobrazené v časti „Skontrolujte zachytenie bielizne v spotrebiči“, aby sa mohol spotrebič znovu zapnúť.  

2. Skontrolujte, či sa v spotrebiči nezachytila bielizeň  

 • Oblečenie zachytené medzi tesnením dvierok a sklom môže spôsobiť netesnosť dvierok a voda sa dostane dopredu až na spodok.   
 • Odpojte spotrebič od prívodu vody a napájania, a potom umiestnite na zem za práčku uterák.
 • Nakloňte spotrebič smerom dozadu tak, aby pred prednným panelom a podlahou bol asi 10-15 cm priestor. 
 • Podržte spotrebič v tejto pozícii asi 30-40 sekúnd, kým nevytečie voda zo spodnej strany na uterák. 
 • Vráťte spotrebič na podlahu a znovu ho pripojte. 
 • Skontrolujte napájanie vody a vypúšťanie. 
 • Skontrolujte, či sú filtre v prívodnej hadici a vo vodovodnom ventile čisté (tam, kde je prívodná hadica naskrutkovaná na spotrebič a na kohútik) 
 • Spustite prací cyklus a skontrolujte, či sa problém vyriešil 

3. Skontrolujte tesnenie dvierok  

 • Chybu mohla spôsobiť netesnosť tesnenia dvierok spotrebiča.
 • Overíte to otvorením dvierok a skontrolovaním tesnenia dvierok. 
 • Tesnenie by nemalo byť poškodené, prasknuté ani deravé.
 • Ak je na chybe tesnenie dvierok, musí ho vymeniť servisný technik.
 • Spotrebič nepoužívajte, kým nebude opravený.
 • Vypnite prívod vody do spotrebiča.  

4. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené tipy nevyriešia problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.   

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.