Práčka zobrazí chybové hlásenie EHO/EH0

Naposledy aktualizovaný 25.5.2023 11:38

Problém:

  • Práčka zobrazí chybové hlásenie EHO/EH0. Indikuje to problém s napájaním.

Vzťahuje sa na:

  • spredu plnené práčky (vstavané a voľne stojace)
  • vrchom plnené práčky

Riešenie:

1. Skontrolujte napájanie zapojením iného spotrebiča do tej istej zásuvky a zistením, či funguje.

Ak nefunguje ani iný spotrebič, ide pravdepodobne o poruchu elektrickej inštalácie.


Upozornenie: Na zapojenie spotrebičov nikdy nepoužívajte predlžovací kábel. Môže spôsobiť skrat alebo nebezpečenstvo požiaru.

Dôležité upozornenie: Kontaktujte vášho miestneho elektrikára pre rady a pomoc s opravou elektrickej inštalácie.

2. Resetujte spotrebič

  • Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 30 sekúnd, potom ju znovu zapojte (rovnaký výsledok dosiahnte pomocou bezpečnostného vypínača). 
  • Spotrebič po zapojení do siete zapnite a zvoľte program.

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.

Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika.

Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.


Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.