Práčka zobrazí chybové hlásenie E40 alebo 4 krát zapípa/4 krát zablika

Naposledy aktualizovaný 18.9.2020 11:06

Problém: 

  • Práčka zobrazí chybové hlásenie E40 alebo 4-krát zapípa / 4-krát zabliká.  

Vzťahuje sa na: 

  • spredu plnené práčky (vstavaná a voľne stojaca)  

Riešenie:

1. Skontrolujte, či sú správne zatvorené dvierka  

  • V prípade potreby dvierka pevne zatlačte.
  • Budete počuť kliknutie.  

2. Skontrolujte, či sa medzi tesnením dvierok a sklom dvierok nezachytila bielizeň  

V prípade potreby odstráňte pár kúskov bielizne z bubna predtým, ako znovu spustíte cyklus.  

3. V spotrebiči je príliš veľa bielizne (preplnený)  

V prípade potreby odstráňte pár kúskov bielizne z bubna predtým, ako znovu spustíte cyklus.  

4. Skontrolujte mechanickú detskú poistku (ak je k dispozícii)  

  • Deaktivujte detskú poistku pomocou mince alebo podobným predmetom a skúste znovu.
  • Podrobný postup nájdete v návode na používanie, ktorý ste dostali so spotrebičom.
  • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu

5. Zámok dverí je nefunkčný  

Ak vyššie uvedené rady nevyriešia problém, môže byť pokazený zámok dverí a musí sa vymeniť.

Odporúčame kontaktovať autorizované servisné stredisko.       

Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.