Práčka zobrazuje chybové hlásenie E10, C1 alebo 1-krát zapípa/1-krát zabliká

Naposledy aktualizovaný 18.9.2020 9:08

Problém:

 • Práčka zobrazí chybové hlásenie E10, C1 alebo 1-krát zapípa / 1-krát zabliká. Indikuje to problém, že sa do spotrebiča nedostane voda alebo že je málo vody alebo problém s vypúšťaním. 

Vzťahuje sa na:

 • spredu plnené práčky (vstavané a voľne stojace) 
 • vrchom plnené práčky 

Riešenie:

1. Skontrolujte prívod vody a uistite sa, že je tlak vody správny.   

 • Vypnite kohútik a vyberte prívodnú hadicu.
 • Pod kohútik položte vedro alebo podobnú nádobu.
 • Zapnite kohútik a skontrolujte, či vyteká dosť vody.  
 • V priebehu minúty by ste mali dokázať naplniť 10 litrové vedro.   

2. Vyčistite filter v prívodnej hadici vedľa kohútika.  

Ak sa vo ventile nachádza filter, kde sa napája prívodná hadica na práčku, tiež ho vyčistite.    

3. Uistite sa, že je vypúšťacia hadica v správnej polohe  

 • Vypúšťacia hadica by nemala byť dlhšia ako 10 cm do odpadu.
 • Pozrite si montážne pokyny v návode na používanie alebo samostatný leták s montážnymi pokynmi, ktorý ste dostali so spotrebičom.
 • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.  

4. Zaistite správnu výšku odpadu  

 • Výška odpadu nesmie byť viac ako 100 cm a menej ako 60 cm nad základňou spotrebiča alebo ako je zobrazené v návode na použitie.
 • Pozrite si montážne pokyny v návode na používanie alebo samostatný leták s montážnymi pokynmi, ktorý ste dostali so spotrebičom.
 • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.  

5. Vyčistite čerpadlo a filter filter  

 • Vyčistite čerpadlo a filter na vlákna, vrátane lopatiek čerpadla (ak sú lopatky viditeľné, otočte ich ceruzkou a filter vráťte na miesto).
 • Potom spustite pranie v horúcej vode bez pridania prášku na pranie a vyčistite odtokový systém.
 • Podrobný postup nájdete v návode na používanie, ktorý ste dostali so spotrebičom.
 • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.  

6. Skontrolujte zablokovaný odpad                                                                                                                     

 • Skontrolujte, či voda odteká správne.
 • Skúste prať s odtokovou hadiciou vo vani alebo v umývadle.   

7. Skontrolujte odtokovú/prívodnú hadicu, či nie je zamotaná alebo skrútená  

 • Zamotanie alebo skrútenie odtokovej alebo prívodnej hadice môže zabrániť prietok vody cez hadicu.
 • Môžete ju skontrolovať za spotrebičom.  

8. Použite menej mydlového prášku  

 • Pri použití pracieho mydlového prášku alebo ak sa tvorí veľa peny, môže pena zablokovať systém na detekciu hladiny.
 • Toto môžete napraviť vypnutím spotrebiča a potrasením bubna smerom dopredu a dozadu niekoľkokrát.
 • Vyčitite odsávacie čerpadlo/filter, a potom spustite pranie horúcou vodou bez pracieho prášku.  

9. Resetujte spotrebič.  

Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd a potom ju opäť zastrčte.   

10. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 


Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.