Pripojené zariadenia - Zariadenie nie je možné zaregistrovať

Naposledy aktualizovaný 5.8.2020 12:18

Problém:

  • Zariadenie nie je možné zaregistrovať

Platí pre:

  • Spotrebiče s funkciou pripojenia

Riešenie:

  • Skontrolujte, či je vaše sieťové pripojenie WiFi aktualizované a šifrované


Postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1. Vyhľadajte pripojenie Wi-Fi v zozname dostupných sietí na mobilnom zariadení podľa vášho výberu.

  • Ak sa vedľa názvu vašej siete Wi-Fi zobrazí ikona zámku, znamená to, že používate nejakú formu šifrovania. Ak nie, pokračujte krokom 2.
  • Skontrolujte konfiguračné nastavenia Wi-Fi pre typ použitého šifrovania.
  • Vyberte WPA2, ak je k dispozícii, a pokračujte krokom 3. Ak WPA2 nie je k dispozícii, prejdite na krok 2.

2. Skontrolujte, či váš router podporuje WPA2 ako formu šifrovania. Ak áno, pokračujte krokom 3.

Ak tomu tak nie je, možno budete musieť upgradovať router.

3. Prejdite do nastavenia konfigurácie siete a nastavte názov siete WiFi a heslo.

  • Možno budete musieť reštartovať router a dokončiť proces.
  • Vyberte nové pripojenie k sieti Wi-Fi na každom zariadení a zadajte heslo.