Ako pripojiť váš spotrebič

Naposledy aktualizovaný 26.1.2022 16:47


Sprievodca mojou aplikáciou AEG Care pre začatie používania pripojenia

Vylepšite svoju starostlivosť o bielizeň s aplikáciou My AEG Care. Pripojte a ovládajte svoju práčku odkiaľkoľvek a dostávajte upozornenia o tom, kedy je vaša bielizeň pripravená. Zadajte druh odevu a získajte odporúčané pracie a sušiace programy aj pre svoje položky „osobitnej starostlivosti“ s poradcom pre starostlivosť. Uložte svoje obľúbené programy, ľahko pochopte štítky a získajte prístup k ďalším nastaveniam a funkciám zo svojho smartfónu. My AEG Care App. Rýchlejší a inteligentnejší spôsob starostlivosti o vaše oblečenie.

1. Spustite aplikáciu My AEG Care. Vyberte krajinu a jazyk. Prihláste sa alebo si vytvorte účet. Otvorte kartu Spotrebiče. (Karta Spotrebiče sa nachádza v hornej ponuke (Android) alebo v dolnej ponuke (iOS.))

2. Vyberte Pridať zariadenie .

3. Vyberte typ produktu, ktorý chcete pripojiť. Ak Vaše zariadenie podporuje Bluetooth, ubezpečte sa, že je zapnutý. 

4. Uistite sa, že vaše meno a heslo do domácej siete je pripravené.


5. Zapnite Wi-Fi na zariadení. Ak chcete povoliť pripojenie Wi-Fi na zariadení, pozrite si časť Nastavenie pripojenia Wi-Fi v používateľskej príručke.

Úvodná príručka je všeobecná, ale niektoré kroky platia iba pre systémy Apple iOS a Android.

iOS

Ak Vaše zariadení podporuje Bluetooth, pokračujte krokmi:

6A: Vyberte Vaše zariadenie (AJ_) na obrazovke a kliknite na Pokračovat.

6B: Po pripojení zadajte svoje prihlašovacie údaje k Wi-Fi.

Ak používáte Apple, ale Vaše zariadenie podporuje iba Wi-Fi, pokračujte krokmi:

6A: Pripojte Wi-Fi Vášho zariadenie. Kliknutím na Domov zatvoríte aplikáciu.

6B: V systéme iOS prejdite do Nastavenie a otvorte Wi-Fi. Pripojte sa k síti AJ_* a vraťte sa do aplikácie My AEG Care.


7. Aplikácia sa pripojí k vášmu zariadeniu.

8. Vyberte sieť, ku ktorej sa má váš prístroj pripojiť, a zadajte heslo.

9. Po nakonfigurovaní siete môžete svoje zariadenie pomenovať.

Blahoželáme, teraz ste pripojení a môžete so svojím prístrojom začať používať aplikáciu My AEG Care App!

Video postup pre Android


Video postup pre iOS