My AEG Care aplikácia - Štartovací sprievodca pre konektivitu (verzia iOS)

Naposledy aktualizovaný 5.8.2020 12:49

Otázka

  • My AEG Care aplikácia - Štartovací sprievodca pre konektivitu (verzia iOS)

Vzťahuje sa k

  • práčka s konektivitou
  • sušička s konektivitou

Riešeniev

1. Spustite a nastavte aplikáciu My AEG Care.

  • Vyberte krajinu a jazyk.
  • Vytvorte účet.
  • Otvorte kartu Spotrebiča. Karta Spotrebiča  je v hornej ponuke (Android) alebo dolnej ponuke (iOS).

2. Kliknutím na ikonu + pridajte produkt.

3. Vyberte typ produktu, ktorý chcete pripojiť.

4. Nezabudnite mať svoje meno a heslo k domácej sieti pripravené.

5. Zapnite zariadenie Wi-Fi.

Ak chcete povoliť WiFi na zariadení, pozrite sa do časti Nastavenie WiFi-Connectivity v užívateľskej príručke .

6. Pripojte sa k WiFi zariadenia.

Stlačením tlačidla Domov aplikáciu ukončíte.

7. Prejdite do Nastavenia v systéme iOS a otvorte Wi-Fi. Pripojte sa k sieti AJ_ * a prejdite späť do aplikácie Moje AEG Care.

8. Aplikácia sa pripojí k vášmu zariadeniu.

9. Vyberte sieť, ku ktorej sa má vaše zariadenie pripojiť, a zadajte heslo.

10. Po konfigurácii siete môžete zariadenie pomenovať.

Teraz ste pripojení a môžete so zariadením začať používať My AEG Care aplikáciu.