Bubnová sušička sa po dokončení programu nezastaví

Naposledy aktualizovaný 27.7.2020 13:44

Otázka

Sušička sa po dokončení programu nezastaví

Vzťahuje sa k

 • sušička

Riešenie

Môže to byť kvôli fáze "proti pokrčeniu". Spotrebič pokračuje v chode tejto fázy po dobu cca 1 hodiny a možno ho ručne zastaviť. Toho docielite otočením voliča programov do polohy Vypnuté.

Ak program beží oveľa dlhšie ako 2-3 hodiny:

 • Program s maximálnym stupňom suchosti bežne trvá až 2-3 hodiny.
 • Programy pre posteľnú bielizeň trvajú dlhšie.
 • Môže tu byť problém s meraním vlhkosti, ktorého príčinou je:
  • nevhodné uzemnenie spotrebiča
  • pripojenie pomocou predlžovacieho kábla
  • zašpineniue plstenej pásky / snímačov v bubne
  • zašpinenie filtrov, kondenzátora alebo komory kondenzátora.
 • Bubon a pásku možno vyčistiť octom.

Ak vyššie uvedené problém nevyrieši, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.