Čistenie filtrov a kondenzátora sušičky

Naposledy aktualizovaný 19.1.2024 7:16

Otázka

  • Ako vyčistiť filter sušičky?
  • Na displeji bubnovej sušičky svieti indikátor „Vyčistiť filter“
  • Ako vyčistiť kondenzátor sušičky?
  • Na displeji bubnovej sušičky svieti indikátor „Skontrolovať kondenzátor“
  • Ako často by som mal čistiť filtre a kondenzátor?

Vzťahuje sa k

  • Kondenzačná sušička
  • Sušička s tepelným čerpadlom

Riešeniev

Prečo je pre vašu sušičku dôležitá pravidelná údržba:

Výkon a výsledky sušenia - upchatý filter a kondenzátor vedú k dlhšiemu trvaniu cyklov a neuspokojivým výsledkom sušenia.

Ušetrite peniaze a energiu - upchaté filtre vedú k zvýšenej spotrebe energie.

Dlhšia životnosť - Starostlivosť o vaše zariadenie znamená, že bude mať lepšiu výkonnosť po dlhšiu dobu, a vy by ste sa tak mohli vyhnúť zbytočným poruchám.

Uznanie záruky - ak by došlo k poruche z dôvodu vynechania základnej údržby spotrebiča, záruka na spotrebič by mohla byť zamietnutá.


Poznámka : Niektoré kroky platia iba pre konkrétne typy sušičiek:

  • Kondenzátorové sušičky
  • Sušičky s tepelným čerpadlom

Špecifikáciu môžete skontrolovať v používateľskej príručke dodanej so spotrebičom. Stiahnite si užívateľskú príručku


Čistenie filtrov sušičky (platí pre všetky typy sušičiek)

Na konci každého cyklu sa objaví symbol filtra na displeji a je potreba vyčistiť filter.

1. Otvorte dvere.

Vytiahnite filter hore.

2. Stlačením tlačidla otvorte filter.

3. Vlhkou rukou očistite obe časti filtra.

4. Ak je to potrebné, vyčistite filter vysávačom.

Zatvorte filter.

5. Ak je to potrebné, odstráňte vlákna alebo nečistoty z hrdla filtra a tesnenia.

Môžete použiť vysávač.

Vložte filter späť do objímky filtra.

6. Ak sú filtre nadmerne znečistené alebo zanesené vodným kameňom, musia sa umyť pod tečúcou vodou alebo odvápniť.

Dôležité: Pred vložením filtra späť do skrinky filter osušte

Po vyčistení by ste mali byť schopní cez ne vidieť, keď ich držíte smerom k svetlu.

Ak nemôžete vyčistiť filtre, mali by ste ich vymeniť.

Nové filtre si môžete kúpiť priamo v našom webovom obchode .


Čistenie kondenzátora sušičky (platí pre sušičku s tepelným čerpadlom )

Ak jsymbol Kondenzátor bliká na displeji, skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. Ak je znečistený, vyčistite ho. Kontrolu robte najmenej raz za mesiac.

Varovanie: Nedotýkajte sa kovového povrchu holými rukami. Nebezpečenstvo poranenia. Noste ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

Poznámka: Nepoužívajte bubnovú sušičku, ak je kondenzátor zablokovaný nečistotami alebo vláknami. Mohlo by to spôsobiť poškodenie bubnovej sušičky. To tiež zvyšuje spotrebu energie.

Prístup ku kondenzátoru sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu sušičky, pozrite si používateľskú príručku dodanú s vaším spotrebičom.

1. Otvorte dvere.

Vytiahnite filter hore. 

2. Otvorte kryt kondenzátora.

3. Otočením páky odblokujete veko kondenzátora.

4. Sklopte veko kondenzátora.

5. Ak je to potrebné, odstráňte vlákna alebo nečistoty z kondenzátora a jeho priehradky.

Môžete použiť vlhkú handričku a / alebo vysávač s kefovým nástavcom.

6. Zatvorte veko kondenzora.

7. Otáčajte pákou, kým nezacvakne na miesto.

8. Vložte filter späť.


Čistenie kondenzátora sušičky (platí pre kondenzačnú sušičku )

Ak symbol Kondenzátor bliká na displeji, skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. Ak je znečistený, vyčistite ho.

Prístup ku kondenzátoru sa môže mierne líšiť v závislosti od modelu sušičky, pozrite si používateľskú príručku dodanú s vaším spotrebičom.

Poznámka: Nepoužívajte bubnovú sušičku, ak je kondenzátor zablokovaný vláknami alebo nečistotami. Mohlo by to spôsobiť poškodenie bubnovej sušičky. To tiež zvyšuje spotrebu energie.

1. Otvorte dvierka a potom otvorte kryt kondenzátora.

2. Otočením 2 pák odomknite veko kondenzora.

3. Sklopte veko kondenzátora.

4. Chyťte rukoväť a vytiahnite kondenzátor zo spodného priestoru.

Kondenzátor posuňte vodorovne, aby ste zabránili vyliatiu zvyšnej vody.

5. Vyčistite kondenzátor vo zvislej polohe nad umývadlom.

Opláchnite pomocou ručnej sprchy.

7. Vložte kondenzátor späť do spodnej časti.

8. Zatvorte veko kondenzora.

9. Zaistite 2 páky, kým nezacvaknú.

10. Zatvorte kryt kondenzátora.