Kondenzačná sušička nesuší správne a/alebo sa nezohrieva a/alebo na displeji zobrazuje nesprávny čas trvania

Naposledy aktualizovaný 10.6.2022 8:53

Otázka

  • Sušička nesuší správne, nezohrieva sa, bielizeň je mokrá
  • Sušička zobrazuje na displeji nesprávne trvanie; na displeji sa zobrazuje zostávajúci čas, napr. 1 minúta, oveľa dlhšie.

Vzťahuje sa k

  • Kondenzačná sušička

Riešenie

Vyčistite filter na vlákna sušičky

Na konci každého cyklu sa na displeji zobrazí symbol Filter   a je potreba vyčistiť filter. Filter vyčistite po každom cykle sušenia.


1. Otvorte dvierka a vytiahnite filter smerom hore.

2. Zatlačením na "Push" otvorte filter.3. Na čistenie oboch častí filtra použite vlhkú ruku.

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom.

Zatvorte filter.

5. V prípade potreby odstráňte vlákna z hrdla filtra a tesnenia.

6. Vložte filter späť do objímky filtra.

Po vyčistení by ste cez filter mali vidieť, keď obe časti podržíte smerom k svetlu.

Ak je filter poškodený, odporúčame ho vymeniť.  

Odporúčame originálne náhradné diely a príslušenstvo dostupné v našom internetovom obchode

Príčina

Prečo je pre vašu sušičku dôležitá pravidelná údržba:

Výkon a výsledky sušenia – Zanesený filter a kondenzátor vedú k dlhšiemu trvaniu cyklu a neuspokojivým výsledkom sušenia.

Šetrite peniaze a energiu – Zanesené filtre vedú k zvýšenej spotrebe energie.

Dlhšia životnosť – Starostlivosť o váš spotrebič znamená, že bude dlhšie fungovať lepšie a môžete sa vyhnúť zbytočným poruchám.

Záručná záruka – Ak dôjde k poruche, pretože ste preskočili základnú údržbu, záruka na spotrebič môže byť neplatná.