Sušička zobrazuje chybové hlásenie EHO, EH0

Naposledy aktualizovaný 4.12.2019 7:03

Problém:

  • Sušička zobrazuje chybové hlásenie EHO, EH0. Indikuje to problém s napájaním. 

Vzťahuje sa na:

  • sušičku s vetraním kondenzačnú sušičku 
  • sušičku s tepelným čerpadlom 

Riešenie:

1. Skontrolujte napájanie zapojením iného spotrebiča do tej istej zásuvky a zistením, či funguje.  

Ak nefunguje ani iný spotrebič, ide pravdepodobne o poruchu elektrickej inštalácie.    

Upozornenie: Na zapojenie spotrebičov nikdy nepoužívajte predlžovací kábel. Môže spôsobiť skrat alebo nebezpečenstvo požiaru.    

Dôležité: Kontaktujte vášho miestneho elektrikára a požiadajte ho o pomoc s opravou elektrickej inštalácie.  

2. Resetujte spotrebič.  

  • Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 30 sekúnd, potom ju znovu zapojte (rovnaký výsledok dosiahnte pomocou bezpečnostného vypínača).  
  • Po zapojení spotrebiča do siete ho zapnite a zvoľte program. 

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

Objednajte si servis
Objednajte si servis

V oblasti, v ktorej sa nachádzate, ponúkame službu Fixná cena servisu. O opravu sa postarajú kvalifikovaní servisní technici Electrolux. Spotrebič najprv skontrolujeme, poruchu vyriešime a v prípade potreby vymeníme súčiastky a diely. Túto službu poskytujeme pre práčky, sušičky, varné panely, umývačky riadu, chladničky, vstavané kávovary, sporáky, odsávače, rúry a vstavené mikrovlnné rúry.