Sušička zobrazuje visiaci zámok

Naposledy aktualizovaný 9.5.2023 9:08

Otázka

Na sušičke je zobrazený visiaci zámok

Vzťahuje sa k

  • sušičku

Riešeniev

Zámok na displeji znamená, že je aktivovaná detská poistka.

  • Táto funkcia zabraňuje deťom hrať so zariadením.
  • Cyklus nemôže byť spustený ani zmenený náhodne, zatiaľ čo je spotrebič v prevádzke.
  • Spôsob deaktivácie zámku sa u jednotlivých zariadení líši. Ďalšie podrobnosti o zariadení nájdete v užívateľskej príručke.
  • Stiahnite si návod .