Umývačka riadu poškodená pri dodaní

Naposledy aktualizovaný 21.7.2020 11:16

Otázka

Umývačka riadu poškodená pri dodaní

Vzťahuje sa k

  • voľne stojaca umývačka riadu
  • zabudovateľná umývačka riadu

Riešenie

Objavenie poškodenia pri rozbaľovaní spotrebiča:

Nepokúšajte sa spotrebič zapojiť alebo používať.

  • Obráťte sa okamžite na predajcu spotrebiča, aby ste ho upozornili, že bol spotrebič poškodený počas dodania. Telefónne číslo predajcu nájdete na faktúre alebo dodacom liste.

Objavenie poškodenia po inštalácii / prvom použití:

  • Obráťte sa na predajcu vášho spotrebiča, aby ste ho upozornili na poškodenie.

Žiadosť o servis:

  • Ak je to možné, uveďte pri kontakte autorizovaného servisného strediska poškodenú súčasť.
  • Náhradné diely sú dostupné v našom internetovom obchode.